Wat moet ik doen als een jongen me lastig valt?

Girls’ Talk is een erkend programma van Rutgers gericht op de seksuele empowerment van meiden in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar. In 8 bijeenkomsten maken de meiden op een leuke manier kennis met de verschillende aspecten van seksualiteit en relaties, krijgen zij inzicht in verschillende vormen van seksueel risicovol gedrag en leren zij vaardigheden aan om te praten over seks en daarbij hun grenzen aan te geven.
Doordat er in een groep wordt gewerkt met veel oog voor de veiligheid daarin, leren de meiden ook van elkaar en ontwikkelen zij meer bewustzijn en respect voor onderlinge verschillen in opvattingen, gevoelens en gedragingen rondom seksualiteit en relaties.

Programma:

  • Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten van anderhalf uur;
  • de groepsgrootte is 6 tot 10 meiden;
  • van te voren vindt een intakegesprek plaats, eventueel samen met een ouder/verzorger;
  • het programma richt zich op meiden in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar;
  • er wordt gewerkt met uiteenlopende werkvormen en oefeningen;
  • professionele begeleiding en een veilige setting.

Neem gerust vrijblijvend contact op om te informeren naar de mogelijkheden.