In de lessen komen thema’s als digitale identiteit, cyberpersten, online omgangsvormen en online rechten en plichten aan bod. De leerlingen worden zich door middel van positieve gespreksvoering bewust van hun eigen online gedrag en verantwoordelijkheid en krijgen tips om op een gezonde manier deel te nemen aan de mediasamenleving.