De lessen zijn gericht op het bevorderen van de seksuele gezondheid en hebben als doel seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. In de lessen komen thema’s als seksualiteit, relaties, groepsdruk, social media en grenzen aan bod en leren de leerlingen vaardigheden aan om te praten over seks en daarbij hun grenzen aan te geven. Daarnaast ontwikkelen zij meer bewustzijn en respect voor gevoelens en gedragingen van anderen en leren zij in een veilige groep van elkaar.

Voor wie:
Leerlingen in de bovenbouw basisonderwijs en het gehele voortgezet onderwijs.
Er is een aangepast programma beschikbaar voor het speciaal onderwijs.

Inhoud van het programma
De lessen worden samengesteld aan de hand van verschillende methodieken en actuele maatschappelijke ontwikkelingen en er wordt gewerkt met uiteenlopende werkvormen onder professionele begeleiding.

Het lesprogramma wordt altijd in samenspraak op maat gemaakt.
Neem daarom voor meer informatie gerust vrijblijvend contact op.