Een fysiek programma waarbij het vergroten van de weerbaarheid samen gaat met het aanleren van sociale vaardigheden. In de Rots & Water methode staat Rots voor het onafhankelijk opstellen en het maken van eigen keuzes en Water voor het samenwerken, spelen en leven met anderen.
Het doel van het programma is dan ook dat ieder kind zich bewust is van zijn/haar eigen gevoel en wensen om eigen beslissingen te kunnen nemen en daardoor te leren wat zijn/haar eigen weg is in verbondenheid  met anderen.

Voor wie:
Leerlingen vanaf de middenbouw van het basisonderwijs en het gehele voortgezet onderwijs.
Er is een aangepast programma beschikbaar voor het speciaal onderwijs.

Inhoud van het programma:
Door middel van verschillende oefeningen en gesprekstechnieken
gaan we aan de slag met thema’s als: jezelf beter leren kennen
en bewust worden van wat je wil, je eigen krachten en talenten leren
kennen en bewust inzetten, je eigen uitdagingen leren kennen,
leren omgaan met groepsdruk en het vergroten van zelfvertrouwen.
De Rots & Water methode is een psychofysieke methode,
wat wil zeggen dat er veel gebruik gemaakt wordt van fysieke
oefeningen, afgewisseld met zelfreflectie en kringgesprekken.

Het lesprogramma wordt altijd in samenspraak op maat gemaakt.
Neem daarom voor meer informatie gerust vrijblijvend contact op.